HomeDiagramsDatabaseMapsForumAbout
Saratov Oblast, Russia
CitiesPopulation
• Saratov873,500
• Balakovo199,600
• Balakovo199,600
• Yershov23,848
• Pinerovka3,629
• Mikhaylovka643