HomeDiagramsDatabaseMapsForumAbout
Krasnodar Krai, Russia
CitiesPopulation
• Krasnodar763,899
• Sochi343,300
• Novorossiysk241,800
• Kanevskaya45,552
• Tbilisskaya24,134
• Imeretinskaya1,609
• Poltavskiy536